Inventari de llibres i opuscles impresos a Vic i comarca d'Osona.

Recopilació elaborada per Modest Reixach i Pla.

Introducció al projecte

Elements a la base de dades
- 6659 elements a la base de dades
- 8 elements a la cerca

Imprimeix la pàgina
Nº Id Autor Títol Any
1.061 AGUILAR i Casadevall, Marià, 1810 - 1883 Actes de adoració del infant Jesús ques practican en la iglesia de Ntra. Sra. de la Mercé de la ciutat de Vich en lo temps de Nadal 1852
1.175 AGUILAR i Casadevall, Marià, 1810 - 1883 Novena á la Sagrada Familia, composta per lo Pbre. D. M. A. ; ix á la llum á expensas del Mas Pujolar de S. Martí de Senforas, qual capella está dedicada á la Sagrada Familia 1864
1.021 AGUILAR i Casadevall, Marià, 1810 - 1883 Mes de setiembre dedicado á la consideracion de los dolores de María Santísima, á fin de obtener un remedio en las presentes necesidades, arreglado por el Rdo. D. Mariano AGUILAR Pbro, ... 1873
1.382 AGUILAR i Casadevall, Marià, 1810 - 1883 Mes de septiembre dedicado a la consideracion de los dolores de María Santísima, á fin de obtener un remedio en las presentes necesidades / arreglado por el Rdo. D. Mariano Aguilar, Pbro... Lo da á luz la Rda. Comunidad de Presbíteros beneficiados de la i 1882
1.533 AGUILAR i Casadevall, Marià, 1810 - 1883 Mes de setiembre dedicado a la consideracion de los Dolores de María Santísima, á fin de obtener un remedio en las presentes necesidades, arreglado por el Rdo. D. Mariano Aguilar ; lo da a luz la Rda. Comunidad de presbíteros beneficiados de la iglesia de 1882
1.593 AGUILAR i Casadevall, Marià, 1810 - 1883 Actes de adoració al Infant Jesús per lo temps de Nadal / compostos per lo Rnt. Mariano Aguilar ... 1887
1.385 AGUILAR i Casadevall, Marià, 1810 - 1883 Reflexions devotas sobre lo hymne Stabat Mater Dolorosa : devoció piissima per acompanyar à María Santíssima en la sua soledat / composta per lo Rnt. Mariano AGUILAR, pbre....; van anyadits 40 actes de adoració... devoció composta per lo mateix autor. 1888
1.463 AGUILAR i Casadevall, Marià, 1810 - 1883 Mes de juny dedicat al Sacratissim Cor de Jesús, o sia consideracions dirigidas á obsequiar lo sacratissim Cor de nostre amabilíssim Redemptor en los trenta días del Mes de Juny / devoció composta per lo Rnt. D. Mariano AGUILAR pbre. 1890